မိန္းမသား တို႔ိ ရက္ထပ္ႏွွစ္မွာ ခ်စ္ခြင့္ပန္ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း

ဒီႏွစ္ ၂၀၂၀ ဟာ (Leap Year) ရက္ထပ္ႏွစ္ ျဖစ္တာမို႔ ေဖေဖၚဝါရီလ မွာ ၂၉ ရက္ ရွိတယ္။ အဲဒီ ေဖေဖၚဝါရီ ၂၉ ရက္ေန႔ မွာ မိန္းကေလးေတြဟာ သူတို႔ ႏွစ္သက္ သေဘာက်တဲ့ ေယာက်္ားေလး ေတြကို ခ်စ္ခြင့္ပန္ ခ်စ္ေရးဆိုလို႔ ရပါတယ္။

ၿပီးေတာ့ မိန္းကေလးကစၿပီး ကိုယ့္ခ်စ္သူကို (Propose) လက္ထပ္ ခြင့္ေတာင္း လို႔လည္း ရပါတယ္။

အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ အဲဒီ့ီေန႔မွာ ခ်စ္ခြင့္ပန္ရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ လက္ထပ္ခြင့္ ေတာင္းရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေယာက်္ားေလးေတြဟာ မျငင္းဆန္ပဲ လက္ခံတတ္ၾကတယ္။

တကယ္လို႔ိမ်ား ေယာက်္ားေလးဘက္က လက္မခံပဲ ျငင္းပယ္ လိုက္တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ မိန္းကေလးကို ေလ်ာ္ေၾကးအေနနဲ႔ ပိုးသားဝတ္စုံ ဒါမွမဟုတ္ လက္အိတ္ ဆယ့္ႏွစ္စုံ ျပန္ဝယ္ေပး ရေလ့ ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ရွားရွားပါးပါး ေလးႏွွစ္မွ တစ္ႀကိမ္သာ ရႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးမို႔ အက်ိဳး ရွိရွိ အသုံးခ်ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳတင္ သတိေပး လက္တို႔လိုက္ ရေၾကာင္းပါ။

Thet Wai