မာ္ လၿမိဳင္ကြၽန္းၿမိဳ႕မွ အဘိုး ဦးသိန္းၫြန႔္(၇၄)ႏွစ္သည္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲကို အက–၃၁၀၅ ျဖင့္ အလက ေတာရေက်ာင္း စာစစ္ဌာနတြင္ ေျဖဆိုႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ဦးသိန္းၫြန႔္သည္ ၎အတြက္ အႀကိမ္ ၅၀ ေျမာက္ျဖစ္သည့္ ယခု ၂၀၁၉- ၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုရန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇ရက္ နံနက္ ၁၁ နာရီက ေမာ္လၿမိဳင္ကြၽန္း ၿမိဳ႕ရွိ ေနအိမ္၌ အတြဲ(၂) ဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္ေသာ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ၤာ၊ ပထဝီဝင္၊ သမိုင္းႏွင့္ ေဘာဂေဗဒဘာသာရပ္တို႔ကို ေျဖဆို ႏိုင္ရန္ ေလ့လာဖတ္ရႈလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္က တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲ မေအာင္မခ်င္း စိတ္ဓာတ္ မက်ပါဘူး။ ဇြဲ၊ လုံ႔လမေလွ်ာ့ဘဲ ဆက္ လက္ႀကိဳးစား ေျဖဆိုသြားမွာပါ။ တစ္ ႏွစ္ႏွစ္ေတာ့ ေအာင္ျမင္မွာပါ။ ကြၽန္ ေတာ္က သခ်ၤာအားနည္းပါတယ္။ ဒီႏွစ္ေတာ့ သခ်ၤာေအာင္မွတ္ရဖို႔ ႀကိဳးစားေလ့က်င့္ေနပါတယ္။ ေအာင္ မယ္လို႔လည္း ယုံၾကည္ပါတယ္။ လူငယ္ ေတြကို ေျပာခ်င္တာက ဘာကိုမွ စိတ္ ဓာတ္က်စရာမလိုပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ့္ ကို စံနမူနာယူၿပီး တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ေရး ေအာင္စိတ္ဓာတ္ေမြးၿပီး ႀကိဳးစားၾကပါ”ဟု အဘိုးဦးသိန္းၫြန႔္က ေျပာသည္။

ဦးသိန္းၫြန႔္ (၇၄)ႏွစ္သည္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲကို ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္က စတင္ေျဖဆိုခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ ဆိုလွ်င္ ႏွစ္ေပါင္း(၅၀)ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ရာ မူလတန္းဆင့္ ကို ၁၄ လမ္း မူလတန္းေက်ာင္း၌ လည္းေကာင္း၊ အလယ္တန္းဆင့္ကို အလက ေညာင္တုန္းေက်ာင္း၌ လည္းေကာင္း၊ အထက္တန္းဆင့္ကို ေမာ္လၿမိဳင္ကြၽန္းၿမိဳ႕ အထက(၁)၌ လည္းေကာင္း ပညာသင္ယူခဲ့သူ ျဖစ္သည္။အဘိုးတြင္ ဇနီးေဒၚစိန္(ကြယ္လြန္)ႏွင့္ သားသမီး ငါးဦးထြန္းကားခဲ့ၿပီး ယခင္က ေရထမ္း အလုပ္ျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳကာ ယခု ေရထမ္းအလုပ္မွ အနားယူခဲ့ေၾကာင္းသိရၿပီး အဘိုးသည္ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္သူတစ္ဦးလည္း ျဖစ္ သည္။

Credit – ျမန္မာတုိင္းမ္