ပဲ ခူး၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆

ပဲ ခူးတိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရးမွဴး ဦးစန္းေအာင္သည္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အေျခခံပညာ အလယ္တန္း Grad-9 ႏွင့္ Grad-5 စာေမးပြဲ ေမးခြန္းလႊာမ်ားအား လူမႈကြန္ယက္ Facebook တြင္ စုျမတ္မ်ိဳးအေကာင့္ျဖင့္ Post တင္ထားမႈအား ၂၆-၂-၂၀၂၀ ေန႔တြင္ အမႈဖြင့္ အေရးယူေပးပါရန္ တိုင္တန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၄ ရက္မွ မတ္လ ၃ ရက္ထိ စာေမးပဲြေမးခြန္းလႊာမ်ားအား ခ်ိတ္ပိတ္၍ လံုၿခံဳစြာျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ စာစစ္ဌာနမ်ားသို႔ စနစ္တက် ျဖန္႔ေ၀ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ Grad-9 စာေမးပဲြ ျမန္မာစာေျဖဆိုသည့္အခ်ိန္ မတိုင္မီ (၁)နာရီခန္႔အလို စုျမတ္မ်ိဳးအေကာင့္ျဖင့္ လူမႈကြန္ယက္ Facebook ၌ ျမန္မာစာေမးခြန္းမ်ားအား Post တင္ခဲ့သလို

အဂၤလိပ္၊ သခ်ၤာ၊ ပထ၀ီ ဘာသာရပ္ ေမးခြန္းမ်ားအား စာေမးပဲြ မေျဖဆိုမီ ပညာေရး-ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး Facebook အေကာင့္မွ ျဖန္႔ေ၀ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရိွရ၍ စာေမးပြဲေမးခြန္းမ်ားအား ေပါက္ၾကားေအာင္ ျပဳလုပ္သူမ်ား၊ စုျမတ္မ်ိဳးအေကာင့္ႏွင့္ ပညာေရး-ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အေကာင့္ သံုးစဲြသူမ်ားအား ဥပေဒအရ စံုစမ္း အေရးယူေပးပါရန္ တိုင္ၾကားရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တိုင္းပညာေရးမွဴး တိုင္ၾကားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ပဲခူးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ (ပ)၅၄၅/၂၀၂၀ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ၊ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ အမႈဖြင့္ အေရးယူထားေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

Ko Thant Zin