ဂ် ပန္နိုင္ငံတြင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ပ်ံ႕ပြားမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္တိုက္ဖ်က္နိုင္ရန္အတြက္ တစ္နိုင္ငံလုံးမွေက်ာင္းမ်ားကို ပိတ္ထားရန္ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘးက ညႊန္ၾကားလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

(ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇-ၾကာသပေတးေန႔)တြင္ တိုက်ိဳၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႕လုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးအၿပီးတြင္ ေက်ာင္းမ်ားကို ပိတ္ထားရန္ ဆုံးျဖတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ လာမည့္တနလၤာေန႔မွစကာ ဂ်ပန္နိုင္ငံ၏ ေႏြဦးရာသီအားလုံးရက္ ကုန္ဆုံးသည္အထိ ေက်ာင္းမ်ားကို ပိတ္ ထားရန္ စီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ တစ္နိုင္ငံလုံးရွိ မူလတန္း အငယ္တန္း အထက္တန္းႏွင့္ အထူးလိုအပ္ခ်က္အရ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ေက်ာင္းမ်ားအားလုံး အက်ဳံးဝင္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ဆက္လက္ကူးစက္မည့္ အႏၲရာယ္ ကို ေရွာင္လြဲနိုင္ေရးအတြက္ ထိုကဲ့သို႔ဆုံးျဖတ္လိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။“ကေလးငယ္မ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္လုံျခဳံစိတ္ခ်ေစေရးမွာပထမဦးစားေပးျဖစ္ၿပီး ကေလးမ်ားႏွင့္ဆရာ/ဆရာ မမ်ား ကာလၾကာရွည္ အတူတကြ ရွိေနျခင္းအားျဖင့္ ကူးစက္လာနိုင္သည့္ ဗိုင္းရပ္စ္အႏၲရာယ္ကို ေလ်ာ့ခ် ရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇ ) တြင္ ေဟာ့ကိုင္းဒိုးကၽြန္းေျမာက္ပိုင္း၌ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံထားရသည့္ လုနာသစ္ ၁၃ ဦးကို ေတြ႕ရွိခဲ့ကာ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံရသူ ၂၀၀ ေက်ာ္သြားၿပီးေနာက္ ထိုကဲ့သို႔ေက်ာင္းမ်ားကို ပိတ္ထားရန္ ဆုံးျဖတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ပမာဏမွာ Diamond Princess သေဘၤာေပၚမွ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံလာရသည့္ လူနာ ၇၀၅ ဦး မပါဝင္ေသးေပ။

ယခုကဲ့သို႔ေက်ာင္းမ်ားကို ပိတ္ပင္လိုက္သည့္ အတြက္ ဂ်ပန္တစ္နိုင္ငံလုံးမွ ေက်ာင္းသား ၁၃ သန္းကို ၎တို႔၏ေနအိမ္မ်ားတြင္ အနည္းဆုံး ၁ လ ၾကာ ရွိေနေစနိုင္မည္ဟုလည္း ဂ်ပန္အစိုးရ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရွိရသည္။