ဗစ္ တိုးရီးယားကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ရဲတပ္ဖြဲ႕တာဝန္ရွိသူမ်ားကို စတင္တရားစြဲဆိုေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေသာ ေရွ႕ေနမ်ားအသင္း အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးသိန္းသန္းဦးက ေျပာသည္။

ဗစ္တိုးရီးယား၏ မိဘႏွစ္ပါးႏွင့္ ၎တို႔၏ ေနျပည္ေတာ္စာခ်ဳပ္စာ တမ္းမွတ္ပုံတင္ဌာနမႉး႐ုံး အေထြေထြကိုယ္စားလွယ္လႊဲ ခံထားရသူ ဦးထင္လင္းဦး၏ လႊဲအပ္ၫႊန္ၾကား ခ်က္အရ ရာဇဝတ္က်င့္ထုံး ဥပေဒ ပုဒ္မ- ၁၉၇ (၁)အရျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း ကိုရာဇဝတ္မႈစြဲဆိုရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေသာ ေရွ႕ေနမ်ားအသင္း က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳမိန္႔ေတာင္းခံ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ သမၼတက အေရးယူရန္ သက္ဆိုင္ရာသို႔ ၫႊန္ၾကားထားသည့္အေပၚ အေျခခံ၍ စတင္တရားစြဲဆိုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

“ဗစ္တိုးရီးယားအမႈကို အခုသမၼတက တိုက္႐ိုက္ေတာ့ မဟုတ္ဘူးေပါ့ေနာ္။ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ထုတ္ ေျပာသြားေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေရွ႕လ မတ္လပိုင္းပထမလဆန္းပိုင္းေလာက္ မွာ အမႈဖြင့္ေတာ့မယ္”ဟု ဦးသိန္းသန္းဦးက ေျပာသည္။ ဗစ္တိုးရီးယားအမႈျဖစ္စဥ္သည္ မိသားစုႏွစ္စုျပႆနာမဟုတ္ဘဲ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ကို စိန္ေခၚေနသည့္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္သည့္အတြက္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ မဆုတ္မနစ္ အမွန္တရားေပၚ ေပါက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

ဗစ္တိုးရီးယားအမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ မေဆာင္ ႐ြက္ႏိုင္ေသာ၊ တာဝန္ေက်ပြန္စြာ မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေသာ လစ္ဟာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ဥပေဒျပ႒ာန္းမႈမ်ား ႏွင့္ ညီၫြတ္မႈမရွိေသာ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အေရးယူရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္း သမၼတ႐ုံး ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္တြင္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ၌ ေျပာသည္။

ဗစ္တိုးရီးယားအမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံမႈခင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မႉးရဲခ်ဳပ္၊ မႈခင္းၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ မႈခင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာနမႉးႏွင့္ရဲဇာနည္ (Page)တာဝန္ခံတို႔သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ဌာနခ်ဳပ္ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ဗစ္တိုးရီးယားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုမႈမ်ားသည္တည္ဆဲဥပေဒမ်ား ႏွင့္ ၿငိစြန္းေနသည္ဟု ယူဆသျဖင့္ တရားစြဲစဥ္ သမၼတထံခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေလးစားစြာျဖင့္ ခရစ္ဒက္ …… itechmedia