ေမာင္ မ်ိဳးသက္လြင္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေထာက္ပံ့ေငြမေကာက္ခံေပမဲ့ သူ႔ကို ကိုယ္ခ်င္းစာနာၿပီး အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ မိဘျပည္သူမ်ားက ကူညီေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ေပးပို႔လႉဒါန္းၾကတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါတယ္။

ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲဖို႔အတြက္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၇) ရက္ေန႔မွစတင္ၿပီး ကၽြန္ေတာ့္စက္႐ုံက Factory Director နဲ႔ Financial Controller တို႔အမည္နဲ႔ Joint Saving Account (KBZ – 06430206400136701) တစ္ခုကို ဖြင့္ခဲ့ၿပီး ေထာက္ပံ့လႉဒါန္းေငြမ်ားအားလုံးကို စာရင္းဇယားမ်ားနဲ႔ ေသခ်ာထားရွိေပးထားပါတယ္။ ေထာက္ပံ့ေငြလႉဒါန္းသူမ်ားစာရင္းကိုလည္း ကၽြန္ေတာ့္ Facebook Page မွာ မွတ္တမ္းတင္ ေဖာ္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမာင္မ်ိဳးသက္လြင္ရဲ့ အမႈအခင္းကိစၥ ၿပီးဆုံးတဲ့အထိ လိုအပ္တဲ့ ေငြေၾကးအားလုံးကို ကၽြန္ေတာ္ တာဝန္ယူ ကူညီေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမာင္မ်ိဳးသက္လြင္အတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားအားလုံးကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ တိတိက်က် စီမံခန္႔ခြဲေပးသြားမွာပါ။ မိဘျပည္သူေတြရဲ့ လႉဒါန္းေထာက္ပံ့ေငြ အားလုံးကို Fund အျဖစ္ သိမ္းထားေပးၿပီး ေမာင္မ်ိဳးသက္လြင္ အမႈအခင္းကေန လြတ္ေျမာက္လာတဲ့အခါ သူရဲ့ ရဲစြမ္းသတၱိကို ဂုဏ္ျပဳေပးတဲ့အေနနဲ႔ေရာ၊ သူ႔အတြက္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းကင္းနဲ႔ ေနထိုင္နိုင္မယ့္ လုံျခဳံတဲ့ေနရာတစ္ေနရာမွာ တိုက္ခန္းတစ္ခန္း ဝယ္ယူေပးဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ စဥ္းစားထားပါတယ္။ လိုအပ္တဲ့ ေငြေၾကးပိုင္းကို ကၽြန္ေတာ္ ကူညီစိုက္ထည့္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမာင္မ်ိဳးသက္လြင္ကို စာနာေထာက္ထားသူမ်ားႏွင့္ အမွန္တရားကို ျမတ္နိုးၿပီး ရပ္တည္ဝန္းရံေပးသူမ်ားအားလုံးကို ေမာင္မ်ိဳးသက္လြင္ကိုယ္စား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။