(၁) ျမတ္စြာ ဘုရား ဆံေတာ္ျမတ္ကို မိမိဆံက်စ္၌္ အျမဲကိုးကြယ္ေသာ တိႆရေသ႔ႀကီး နာမက်န္းျဖစ္၍ ထိုဆံေတာ္ျမတ္ကို ဌာပနာ၍ ဘုရားတည္လိုေသာအခါ သိၾကားမင္းသည္ ထိုရေသ႔၏ ဦးေခါင္းႏွင့္တူေသာ ေက်ာက္တံုးႀကီးကို သမုဒၵရာအတြင္းမွ ေဆာင္ယူ၍ က်ိဳက္ထီး႐ိုး ေက်ာက္ေဆာင္ထိပ္၌ ဘုရားတည္ရန္ တင္ထားျခင္း …။

(၂) ထိုေက်ာက္တံုးႀကီးသည္ ေက်ာက္ေတာင္ေစာင္းထိပ္၌ တည္ပါလ်က္ ငလ်င္လႉပ္ျခင္းစေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေရြ႕လ်ားျခင္း မရွိျခင္း …။

(၃) ထိုေက်ာက္တံုးႀကီးေပၚ၌ ခက္ခဲစြာ ေစတီ တည္ထားျခင္း …။

(၄) ျမတ္စြာ ဘုရား၏ ဆံေတာ္ ဌာပနာျခင္း …။

(၅) ကမၻာေပၚတြင္ က်ိဳက္ထီး႐ုိးေစတီႏွင့္ တူေသာ ေစတီ မရွိျခင္း …။

(၆) ဘုရားဖူးတို႕သည္ခက္ခဲစြာ ေတာေတာင္ လွ်ိဳေျမာင္ တို႔ကို ျဖတ္ေက်ာ္၍ ေတာင္တက္ ဘုရားဖူးရျခင္း …။

(၇) ဘုရားဖူးတို႔သည္ ဖူးမ၀ျဖစ္၍ ေနာက္ထပ္လာေရာက္ ဖူးပါရေစဟု ဆုေတာင္းျခင္း၊ အေခါက္မ်ားစြာ လာေရာက္ ဖူးေျမာ္ၾကရျခင္း …။

(၈) ဘုရားဖူးတို႔သည္ ေဘးရန္အႏၱရာယ္မရွိ၊ ၾကည္ႏူးခ်မ္းသာျခင္း …။

(၉) ႏွစ္စဥ္မပ်က္ ေတာင္တက္ဘုရားဖူးမ်ား အဆင္းအတက္ ေဖြးေဖြးရွိလ်က္ ရင္ျပင္ေတာ္၌ ျပည့္ၾကပ္ မ်ားျပားျခင္း …။ ။

Credit_Original Uplaoder