ဤႏွစ္ တြင္ အခက္ခဲမၽွရွိေစကာ ေဆာင္ရြက္စရာမ်ား ေရွ႕တိုး၍ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးအေန နဲ႔ အခြမ္းအလမ္းသစ္မ်ား ၾကဳံေတြ႕ရတတ္သည္။ စိတ္တည္ၿငိမ္စြာ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္လုပ္ေဆာင္လၽွင္ ေအာင္ျမင္မည္။

လူမႈ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ စာေပေဟာေျပာပြဲ အေျပာအဆိုမွားတတ္ျခင္း ၾကဳံေတြရတတ္သည္။ အေပါင္းသင္းမိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ စိတ္ဝမ္းကြဲ၊ စကားမ်ားျငင္းပြား ရတတ္သည္။ မေမ်ာ္လင့္ေသာ အေျပာင္းအလြဲွမ်ား ၾကဳံေတြ႕ရတတ္သည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္ၾကားမွာ မိမိပင္ကိုယ္ ဉာဏ္စြမ္း ဇြဲလုံံ့လ ဝိရီယ စြမ္းရည္ေၾကာင့္ အတိုက္အခိုက္မ်ား ေက်ာ္လႊား၍ တိုးတတ္ေအာင္ျမင္လာပါလိမ့္မည္။ မိသားစု အေမြအႏွစ္ကိစၥမ်ား အဆင္ေျပလာနိုင္သည္။

မေမၽွာ္လင့္ဘဲ ေငြေၾကးမ်ားဝင္လာရျခင္း စက္ပစၥည္း ဝယ္ယူျခင္းရွိမည္။ အဂါသၤားသမီးမ်ား ထီေပါက္ကိန္းရွိ စပ္တူရွယ္ယာထီထိုးပါ။ ထီထိုးရန္- အက်ိဴးေပး အကၡရာႏွင့္ဂဏန္း – {ရ၊လ၊ဝ၊မ} ၃ အစ ၅ အဆုံး ထီထိုးေပးပါ။ ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ အရင္ေႂကြးေဟာင္း၊ ေငြေဟာင္းမ်ားမေမ်ာ္လင္ဘဲ ရရွိနိုင္လိမ့္မည္။ ယခုႏွစ္တြင္ မိတ္ေဆြအေဟာင္းမ်ား ေတြ႕တတ္ၿပိး လုပ္ငန္းသစ္မ်ား လုပ္ရမည္။

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၇) ရက္ ၁၃၈၁ – ခု ျပာသိုလဆန္း (၁၃) ရက္ အဂၤါေန႔

ယေန႔ ကုမၸဏီထူေထာင္ျခင္း၊ ထီးထိုး၊ ခြဲစိတ္ကုသခံယူျခင္း၊ ေန႔စက္(၃း၁၈)နာရီ မိနစ္လြန္ ပႏၷက္ရိုက္၊ က်င္းတူ၊ အိမ္ေျပာင္း၊ အိမ္တတ္၊ ရွင္ျပဳ၊ ေစ့စပ္၊ လက္ထပ္၊ နာမည္မွည့္၊ ေငြေၾကးေခ်းငွားျခင္း တို႔ေကာင္း၏။

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၂၈)ရက္ ၁၃၈၁ – ခု တပို႔တြဲလဆန္း (၄)ရက္ အဂၤါေန႔

ယေန႔ နံနက္(၈း၁၇)နာရီ မိနစ္အတြင္း ဘုရားတည္၊ ထီးတင္၊ ဘုရားပင့္ေဆာင္ျခင္း၊ ေစ့စပ္၊ လက္ထက္၊ နာမည္မွည့္၊ ထီထိုး၊ ခြဲစိတ္ကုသခံယူျခင္း တို႔ေကာင္း၏။ စီးပြားေရး အလုပ္အကိုင္အေျပာင္းအလြဲွမ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ လူမႈေရးရာ ဆက္ဆံေရးမ်ား၊ မိသာစု အသိုင္းအဝိုင္း အေျပာင္းအလြဲွမ်ား၊ ယုံၾကည္ကိုးကြယ္ရာ ဓေလ့ထုံးစံ အေျပာင္းအလြဲွမ်ား ျဖစ္ေပၚနိုင္ပါသည္။ စက္သုံးဆီ ေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ အစုရွယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား၊ အမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ဖက္ရွင္ဆိုင္ဖြင့္ျခင္း၊ အလွကုန္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဖန္စီလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရႊလုပ္ငန္း၊ ေရႊေမာ္၊ အဝတ္အထည္အေရာင္းအဝယ္၊ အြန္လိုင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း၊ ေရလုပ္ငန္းမ်ား အက်ိဳးျမတ္ ရလဒ္ေကာင္းရရွိမည္။ အႏုပညာဂီတ ႐ုပ္သံမ်ား လုပ္ကိုင္သူမ်ား နာမည္ဂုဏ္ သတင္းေက်ာ္ၾကားလာမည္။ ခရီးသြား ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အၿပိဳင္အဆိုင္ မ်ားလာမည္။ အသီးအႏွံ စိုက္ပ်ိဴးလုပ္ကိုင္သူမ်ား ရာသီဥတုေၾကာင့္ သီးႏွံမ်ား ပ်က္စီးမႈးၾကဳံေတြ႕ရမည္။ တနဂၤေႏြႏွင့္ ၾကာသပေတးသားသမီးတို႔ အက်ိဳးေပးေကာင္း၏။

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၁)ရက္ ၁၃၈၁-ခု တပို႔တြဲ လဆုတ္(၃)ရက္ အဂၤါေန႔ ရက္ရာဇာ

ယေန႔ နံနက္(၁ဝး၁)နာရီ မိနစ္လြန္ ရွင္ျပဳ နားသ၊ ထီးတင္၊ ကင္းပြန္တပ္၊ နာမည္မွည့္ ညစက္(၈း၄၆)နာရီ အတြင္း ဝိဝါဟမဂၤလာႏွင့္ ထီထိုး၊ ေငြေၾကးေခ်းငွားျခင္း၊ က်န္းမာေရးကုသမႈခံယူျခင္း၊ ခရီးသြားလာျခင္း တို႔ေကာင္း၏။ ထီထိုးရန္ – ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၄,၁၁,) ရက္ ၾကက္ေသြးေရာင္၊ မီးခိုးေရာင္ဝတ္ဆင္၍ ထီးထိုးပါ။

၂၀၂၀-ခုႏွစ္ မတ္လ(၃)ရက္ ၁၃၈၁-ခု တေပါင္းလဆန္း(၁၀)ရက္ အဂၤါေန႔ ဝါရမိတၱဳ နတ္ျပည္ျပႆဒါး

ယေန႔ နံနက္(၁ဝ)နာရီအတြင္း ပႏၷက္ရိုက္၊ တိုင္ထူ၊ အလုပ္ေလၽွာက္ျခင္း၊ လူမႈေရးစကားေျပာျခင္း၊ ေရေၾကာင္းခရီးသြားျခင္း၊ အစုရွယ္ယာဝင္ျခင္းတို႔ ေကာင္း၏။ ထီထိုးရန္- ၂၀၂၀ခုႏွစ္ မတ္လ(၂၄)ရက္ အျဖဴေရာင္ ဝတ္ဆင္၍ ထီထိုးပါ။ ယခုႏွစ္ 2020.JUNE မွ စ၍ အရာရာကို သတိႏွင့္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ဝန္ထမ္းေလာကသားမ်ား အထက္ႏွင့္ေအာက္ဝန္ထမ္း ပုဂၢလိက၊အစိုးရ ဝန္ထမ္း ေနရာဌာနႏွင့္ အဆင့္,အက် သူသာကိုယ္သာ မနာလိုအၿပိဳင္အဆိုင္ ေခ်ာက္တြန္းမႈမ်ား အျငင္းအခုံအေခ် အတင့္ေျပာဆိုရျခင္း၊ မိမိေနရာ စည္းစိမ္းဘုံဌာန လႈပ္ခပ္လာလိမ့္မည္။ နိုင္ငံပိုင္ ေျမရိုင္း၊ လယ္ယာ၊ၿခံေျမ၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားႏွင့္ ပင္လယ္ျပင္ပိုင္နက္ ေရလုပ္သားမ်ား အျငင္းပြားမႈၾကဳံ ျခင္း၊ အခ်ဴပ္ေႏွာင္ အဖမ္းအဆီးႏွင့္ မိမိပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ဆုံးရႈံးမႈျဖစ္ေပၚလာျခင္း ၾကဳံေတြ႕ရတတ္အံ့။ အဂၤါသားသမီမ်ားတို႔သည္ ေရလမ္းခရီးသြားျခင္း ေရွာင္က်ဥ္ေပးပါ။

ေက်ာက္မ်က္၊ေရႊေငြရတနာမ်ား ယုံၾကည္စြာမအပ္ႏွင့္။ တဆင့္ေပးခိုင္းျခင္းမ်ား ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ ေငြေၾကးကိစၥ စာခ်ဴပ္စာတန္းမ်ား၊ အာမခံလက္မွတ္ထိုးေပးျခင္းမ်ား ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ ဖုန္းႏွင့္ ဥစၥာဓနမ်ား က်ေပ်ာက္ျခင္းမ်ားရွိမည္။ ဘြဲ႕ထူး၊ဂုဏ္ထူးခ်ီးျမႇင့္ ေျမာက္စားမႈမ်ားရွိရမည္။

၂၀၂၀-ခုႏွစ္ ဧၿပီလ(၁၄)ရက္ ၁၃၈၁-ခု ေႏွာင္းတန္ခူးလဆုတ္(၇)ရက္ အဂၤါေန႔

ယေန႔ ဘာသာေရး စာအုပ္မ်ားဒါနျပဳျခင္း၊ စတုဒီတာေကၽြးျခင္း၊ ဇီဝိတဒါနျပဳျခင္း၊ တံတားေရတြင္း၊ ေရကန္ ေရစက္ခ်လႉဒါန္းျခင္း၊ ေဆးဝါးႏွင့္ ပရေဆးမ်ားလႉဒါန္းျခင္း၊ ေဖ်ာ္ရည္လႉျခင္း၊ ေခါင္းေဆးမဂၤလာျပဳျခင္း၊ ေစတီပုထိုးမ်ား သန႔္ရွင္းေရးလုပ္ျခင္း၊ အဝတ္အထည္လႉဒါန္းျခင္းတို႔ ေကာင္း၏

(မဟာၾသကၤန္ ပထမ အၾကတ္ေန႔)

ထီထိုးရန္ – ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ဧၿပီလ(၂၈)ရက္ ေရႊအိုးေရာင္ ဝတ္ဆင္၍ ထီထိုးပါ။ ပညာေရး…ပညာေရးတြင္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားႏွင့္ ၾကဳံေတြ႕နိုင္ၿပိး ျပည္ပပညာသင္သြားကိန္းရွိသလို႔ မိမိကိုယ္တိုင္ ႀကိဳးစားလၽွင္ ပညာေရး၊ျပည္ပနိုင္ငံ မိမိရည္မွန္းခ်က္ ဂုဏ္ျဒပ္ေက်ာ္မည္။ မည္သည္အရာကိုမၽွ စိတ္ေျပာင္းကိုယ္ေျပာင္း မျဖစ္ေပၚရန္ ကာကြယ္ထိမ္းသိမ္းပါဟု အၾကဳံျပဳပါသည္။

ပညာေရးတြင္ မိမိႀကိဳစားမႈေၾကာင့္ ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္လာနိုင္သည္။ ပညာေရးတြင္ ကံ,ဉာဏ္,ဝီရိယ အက်ိဳးျဖင့္ ထူးခၽြန္မည္။ သို႔ေသာ္ေနရာအေျပာင္းအေရႊ႕မ်ားေၾကာင္း ပညာေရး ေႏွာင္းေႏွးတတ္သည္။ ပညာေရး မိမိတို႔ ရပ္တည္လ်က္ရွိေနေသာ စာေပပညာ၊ ဘာသာရပ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ရာ အတန္းပညာရပ္ကို ဆက္လက္ႀကိဳးစား လုပ္ကိုင္ပါ။

၂၀၂၀-ခုႏွစ္ ေမလ(၅)ရက္ ၁၃၈၂-ခု ကဆုန္လဆန္း(၁၄)ရက္ အဂၤါေန႔

ယေန႔ ရွင္ျပဳ နားသ၊ ေစ့စပ္၊ လက္ထပ္၊ ညစက္(၁၀း၃၅)နာရီ မိနစ္အတြင္း ဝိဝါဟမဂၤလာျပဳလုပ္ျခင္းေကာင္း၏။ ထီထိုးရန္- ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ေမလ (၁၉,၂၆)ရက္ အဝါေရာင္၊ ပန္ႏုေရာင္ဝတ္ဆင္၍ ထီထိုးပါ။ အခ်စ္ေရးႏွင့္အိမ္ေထာင္ေရး…မေမၽွာ္လင့္ဘဲ မထင္မွတ္သူႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်ကိန္းရွိသည္။ စစ္မွန္ေသာ ဘဝလက္တြဲေဖာ္ ႏွလုံးသားကိစၥမ်ား ၾကဳံေတြ႕ရတတ္သည္။ အေပ်ာ္ခရီးမ်ား သြားလာတတ္သည္။

အခ်စ္ေရးတြင္ စန္းပြင့္ေနလိမ့္မည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ စန္းပြင့္ေသာလည္း အိမ္ေထာင္ေရ မဂၤလာျပဳဖို႔ အလ်င္အျမန္ မဆုံးျဖတ္သင့္ပါ။ ကာလအတန္ၾကာ ေဝးကြာေနသာ မိတ္ေဆြ၊ ေဆြမ်ိဳးရင္ျခားတို႔ႏွင့္ ငယ္ေဟာင္း၊ ခ်စ္သူေဟာင္းမ်ား ျပန္လည္စုံစည္း ရတတ္သည္။

အခ်စ္ေရး လူငယ္လူရြယ္မ်ားသည္ မိမိဘဝခိုင္ျမဲစြာ ရပ္တည္နိုင္ေရး အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာကို ေကာင္းစြာသင္ယူ တတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဦးစားေပးလုပ္ကိုင္သင့္သည္။ အခ်စ္ေရးကို ဦးစားေပးသူမ်ား ဘဝတစ္ခုလုံး နစ္မြန္ဆုံးရႈံးရတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား မိသားစုႏွင့္ခြဲခြာၿပိး ေနထိုင္ရတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား မၾကခဏ ၾကဳံေတြ႕ရတတ္သည္။

၂၀၂၀-ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ(၇)ရက္ ၁၃၈၂-ခု ပထမ ဝါဆိုလဆုတ္(၃)ရက္ အဂၤါေန႔ နတ္ျပည္ျပႆဒါး

ယေန႔ နံနက္(၁ဝး၂၄)နာရီ မိနစ္လြန္ ရွင္ျပဳ၊နားသ၊ ေစ့စပ္၊လက္ထက္၊ ေက်ာက္ဆစ္ထုျခင္း၊ ပႏၷက္ရိုက္၊ တိုင္ထူ၊အိမ္ေျပာင္း၊ အဝီစိတြင္းတူးျခင္း၊ အစုရွယ္ယာဝင္ျခင္း၊ခရီသြားျခင္းတို႔ေကာင္း၏။

အဂါသၤားသမီးမ်ား၏ အိမ္ေထာင္ဘက္ တနဂၤေႏြ, တနလၤာ,ရာဟု ထိုေနနံသားသမီးႏွင့္ ျပဳထားသူႏွင့္ ခ်စ္သူ၊ အိမ္ေထာင္ဘက္ေတြကေတာ့ အထူးသတိထား၍ ကာမဂုဏ္စည္းစိမ္ အလြန္အကၽြံ့ခံစားသူမ်ား အထူးသတိျပဳပါ။ ႏွစ္ဖက္မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ား၏ က်န္းမာေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ကူညီပံ့ပို႔ရျခင္းမ်ားၾကဳံရမည္။ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမခ်င္းစကားမ်ားမည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား ပတ္ဝန္းက်င္ေသြးထိုးမႈေၾကာင့္ မိသားစုတြင္ ျပသာနာျဖစ္တတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား မိသားစုႏွင့္ခြဲခြာၿပီး ေနထိုင္ရတတ္သည္။

၂၀၂၀-ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ(၁၈)ရက္ ၁၃၈၂-ခု ဒု-ဝါဆိုလဆုတ္(၁၅)ရက္ အဂၤါေန႔ လကြယ္ေန႔ နတ္ျပည္ျပႆ ဒါး

ယေန႔ နံနက္(၁ဝး၃၀)နာရီ မိနစ္လြန္ ေရတြင္းေရကန္ တူးေဖာ္ျခင္း၊ အစုရွယ္ယာဝင္ျခင္း၊ အသင္းဖြဲ႕စည္းျခင္းတို႔ေကာင္း၏။ အသက္အားျဖင့္ ၃ႏွစ္၊ ၇ႏွစ္၊ ၁၄ႏွစ္၊ ၂၁ႏွစ္၊ ၂၈ႏွစ္၊ ၃၅ႏွစ္၊ ၄၂ႏွစ္၊ ၄၉ႏွစ္၊ ၅၆ႏွစ္၊ ၆၃ႏွစ္၊ ထိုႏွစ္ေတြ႕က…စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ အခ်စ္ေရးႏွင့္အိမ္ေထာင္ေရး၊ က်န္းမာေရး ကံဇာတာေကာင္းမြန္ပါမည္။ လုပ္ငန္းအသစ္ေပၚျခင္း၊ လက္ရွိအလုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဆက္အသြယ္မ်ားေပၚလာလိမ့္မည္။

လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ နာမည္ေကာင္းရျခင္း၊လုပ္ငန္းတိုး ခ်ဲ႕ရျခင္းမ်ား လုပ္ရတက္သည္။ ျပည္ပပညာရပ္ေလ့လာေနသူမ်ား ဤႏွစ္တြင္ လိုရာပန္းတိုင္သို႔ ဆြတ္ခူးနိုင္မည္။ ေငြေၾကးကိစၥရပ္မ်ား ေခ်းငွါးျခင္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိမည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ဘိုးဘြားအေမြအႏွစ္၊ မိဘေမာင္ႏွမ ေဆြမ်ိဳးအေမြအႏွစ္ရရွိျခင္းႏွင့္ အိမ္ယာ၊ တိုက္ခန္း၊ ေျမယာ၊ ၿခံကြက္မ်ား ရရွိတတ္သည္။ အိမ္ေနရာ၊ ျပင္ဆင္မြမ္းမံရျခင္း၊ ေျပာင္းေရႊ႕ရျခင္း လုပ္ရတက္သည္။

အိမ္၊ ၿခံ၊ ေၿမ တန္းဖိုးႀကီးသည့္ပစၥည္း ကားဝယ္မည္ဟုရည္ရြယ္လၽွင္ ေအာင္ျမင္မည္။ မေမ်ာ္လင့္ထားေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာ ရရွိခံစားရမည္။ မိမိတို႔၏ ဂုဏ္သတင္းမ်ားလည္း ေက်ာ္ေဇာ္မည္။ မိမိအလိုရွိရာကို ႀကိဳးဆြဲ၍ ဖန္တီးျခင္း ရယူပိုင္ဆိုင္နိုင္သည္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ယုံၾကည္စိတ္က်စြာ ရင္းႏွီး မတည္မႈ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ျပဳလုပ္ပါ။ ဒါေပမယ့္ ခိုင္မာတိက်တဲ့ လုပ္ငန္း၊ ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္စြာ လုပ္ကိုင္ဖို႔ေတာ့ လိုအပ္ၿပီး ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ပါ။ ေအာင္ျမင္မႈရပါလိမ့္မည္။

၂၀၂၀-ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ(၁)ရက္ ၁၃၈၂-ခု ဝါေခါင္လဆန္း(၁၄)ရက္ အဂၤါေန႔

ယေန႔ နံနက္(၁ဝး၂ဝ)နာရီလြန္ အဓိဌာန္ဝင္ျခင္း၊ေရတြင္းတူး၊ အဝီစိတြင္းတူး၊ ရွင္ျပဳ ေလွကားတင္၊ ထီထိုး၊ ေဆးေဖာ္၊ ေဆးခန္းဖြင့္ျခင္းတို႔ ေကာင္း၏။ ထီထိုးရန္-၂၀၂၀ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၁)ရက္ လိေမၼာ္ေရာင္ ဝတ္ဆင္၍ ထီထိုးပါ။

အသက္အားျဖင့္ ၈ႏွစ္၊ ၁၆ႏွစ္၊ ၂၄ႏွစ္၊ ၃၂ႏွစ္၊ ၄၀ႏွစ္၊ ၄၈ႏွစ္၊ ၅၆ႏွစ္၊ ၆၄ႏွစ္၊ ၇၂ႏွစ္၊ ၈၀ႏွစ္ သတိထားရမည္။

ထိုႏွစ္ေတြ႕က…စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ အခ်စ္ေရးႏွင့္အိမ္ေထာင္ေရး၊ က်န္းမာေရး ကံဇာတာညံပါမည္။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ၿပိဳင္ဘက္မ်ား၏ အေႏွာက္အယွက္ေၾကာင့္ စီးပြားေရး ထိခိုက္တတ္သည္။

ေရလမ္းခရီးသြားျခင္းေရွာင္က်ဥ္ေပးပါ။ ေငြေၾကးကိစၥရင္းႏွီးေသာသူမ်ားႏွင့္ မိမိအၾကားအယူအဆ သေဘာထား မကိုက္ညီမႈမ်ား ႀကံေတြ႕ရမည္။ လုပ္ငန္းခြင္၌ မိမိခန႔္အပ္ထားေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ျပသာနာမ်ားေပၚေပါက္လာတတ္အံ့။ ႏွစ္ဖက္မိဘေဆြးမ်ိဳးမ်ား၏ က်န္းမာေရး ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ကူညီပံ့ပိုး ရျခင္းမ်ားၾကဳံရမည္။

ေက်ာက္ႏွင့္ပတ္ၿပီး စကားေျပာ အျငင္းအခုံျပဳရသလို မိမိကို လိမ္လည္ ေရွာင္ေျပးျခင္းၾကဳံေတြရမည္။ ပညာေရး..ပ်ိဴ ရြယ္သူမ်ားႏွင့္ လူငယ္လူရြယ္မ်ား အေပ်ာ္အပါး လိုက္စားျခင္းမ်ားေၾကာင့္ မိမိဘဝ ဆုံးရႈံးမႈမ်ားမ်ား ၾကဳံေတြ႕ရတတ္သည္။

၂၀၂၀-ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလ(၃)ရက္ ၁၃၈၂-ခု သီတင္းကၽြတ္လဆုတ္(၃)ရက္ အဂၤါေန႔ ရက္ရာဇာ

ယေန႔ နံနက္(၈)နာရီအတြင္း ဘုရားတည္၊ ရွင္ျပဳ၊ နားသ၊ ေစ့စပ္၊ လက္ထက္၊ ပႏၷက္ရိုက္၊ တိုင္ထူ၊ ေက်ာက္ေသြးေလာင္း၊ နာမည္မွည့္၊ ေငြေၾကးေခ်းငွားျခင္း၊ ခြဲစိတ္ကုသခံယူျခင္း၊ ထီထိုး၊ ေရနံစူးစမ္းရွာေဖြ႕ျခင္း၊ စပ္တူအစုရွယ္ယာဝင္ျခင္း၊ မိတ္ေဆြသစ္ဖြဲ႕ျခင္း တို႔ေကာင္း၏။

၂၀၂၀-ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလ(၁၇)ရက္ ၁၃၈၂-ခု တန္ေဆာင္းမုန္းလဆန္း(၃)ရက္ အဂၤါေန႔ နတ္ျပည္ျပႆဒါး

ယေန႔ နံနက္(၈း၇)နာရီလြန္ အဓိဌာန္ဝင္ျခင္း၊ ရွင္ျပဳ နားသ၊ လက္ထက္ ေစ့စပ္၊ ပႏၷက္ရိုက္၊ တိုင္ထူ၊ ရတနာစူးစမ္း ရွာေဖြ႕ျခင္းတို႔ ေကာင္း၏

ထီထိုးရန္ – ၂၀၂၀ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလ (၃,၁၀) ရက္ ပန္ေရာင္၊နံ့သာေရာင္ ဝတ္ဆင္၍ ထီထိုးပါ။ က်န္းမာေရးတြင္ က်န္းမာေရးတြင္ ေလျဖတ္ေရာဂါႏွင့္ အနာေရာဂါ၊ အူလမ္းေၾကာင္းေရာဂါ၊ အဂၤါဇာတ္အစရွိေသာ ေရာဂါေဝဒနာမ်ား ခံစားရတတ္သည္။ ႀကိဳတင္၍ က်န္းမာေရးလိုက္စားသင့္ အထူးသျဖင့္ ေယာဂက်င့္စဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္သင့္ေတာ္သည္။ ယုံၾကည္ရာဘာသာ တရားအတိုင္ းအပတ္စဥ္၊ လစဥ္၊ ဒါနကုသိုလ္၊ သီလကုသိုလ္၊ ဘာဝနာကုသိုလ္ျပဳလုပ္ပါ။

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ(၈)ရက္ ၁၃၈၂-ခု တန္ေဆာင္းမုန္းလဆုတ္(၉)ရက္ အဂၤါေန႔ နတ္ျပည္ျပႆဒါး

ယေန႔ ေနလယ္(၁၁း၄၈)နာရီလြန္ ပႏၷက္ရိုက္၊ တိုင္ထူ၊ ေက်ာက္ေသြးေလာင္း၊ သတၱဳစူးစမ္းရွာေဖြျခင္း၊ အလုပ္ေလၽွာက္ျခင္း၊ ဘာသာေရး စကားေဆြးေႏြးျခင္းတို႔ ေကာင္း၏။

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၂၉)ရက္ ၁၃၈၂ – ခု နတ္ေတာ္လဆန္း (၁၅)ရက္ အဂၤါေန႔ လျပည့္ေန႔

ယေန႔ နံနက္(၉း၁၅)နာရီလြန္ အဓိဌာန္ဝင္ျခင္း၊ သိဒၶိတင္၊ ေစတီပုထိုးျပဳျပင္ျခင္း၊ တံတားဆည္ေျမာင္း ျပဳျပင္ျခင္း၊ ဧည့္ခံပြဲစတင္ျခင္း၊ မိတ္ေဆြသစ္ဖြဲ႕ျခင္း၊ အစုရွယ္ယာဝင္၊ ခရီးသြားလာျခင္း၊ လူမႈေရးႏွင့္ဘာသာေရးစကားေျပာျခင္းေကာင္း၏။

အထူးသျဖင့္ ဤႏွစ္ အဂၤါသားသမီမ်ားတို႔သည္ လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ား အတြက္ေတာ့ “တနလာၤ,ၾကာသပေတး” ထိုေနနံသားသမီးမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား၊ ခရီးသြားရာတြင္ အထူးသတိထား သင့္သည္။ စိတ္ျမန္ျခင္း၊ စိတ္ႀကီးျခင္းမ်ား လုပ္ငန္းခြင္တြင္ တတ္နိုင္သမၽွေရွာင္ၾကည္ရမည္။ မည္သည္အရာကိုမၽွ စိတ္ေျပာင္းကိုယ္ေျပာင္း မျဖစ္ေပၚရန္ ကာကြယ္ထိမ္းသိမ္းပါဟု အၾကဳံျပဳပါသည္။

ေဆာင္ရြက္စရာကိစၥ ယခုႏွစ္တြင္ ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းကိစၥ အဆင္ေျပရန္အတြက္ ဘုရားတြင္ ပ႒ာန္းပစၥယနိေဒၶသ ရြတ္ဆိုၿပီး ခရီးသြားလာျခင္း၊ အျပာႏုေရာင္၊ ေၾကးနီေရာင္၊ အျဖဴေရာင္အဝတ္အထည္မ်ား ဝတ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ထိုအေရာင္မ်ားကို အေဆာက္အျဖစ္ အသုံးျပဳ နိုင္သည္။

စိုးမိုးေသာ အကၡရာႏွင့္ ဂဏန္းမ်ားမွာ(ရ၊လ၊ဝ၊မ)၊(၃၊၇၊ဝ၊၅)။

ေဆာင္ရန္ – နီရဲေသာသႏၲာ ေက်က္မ်က္ရတနာ

အက်ိဴးေပးအေရာင္ – အျပာႏုေရာင္၊ေၾကးနီေရာင္၊အျဖဴ ေရာင္

ယၾတာ – မိမိေမြးေန႔တြင္ ေျမဇာညြန႔္၊ ကံေကာ္ညြန႔္၊ ႏွင္းဆီးပန္းတို႔ကို ေပါင္းၿပိး ေရႊပန္းအိုးျဖင့္ တန္းခိုးႀကီးဘုရားတြင္ ပူေဇာ္ေပးပါ။ ပ႒ာန္းပစၥယနိေဒၶသ ရြတ္ပြားၿပီး လိုရာဆုေတာင္းပါ။

တန္ခိုးႀကီးဘုရားမွာ ေမြးေန႔ နံနက္ ( ၉ း ၅၄ ) အခ်ိန္ တနဂၤေႏြနံ ဘုရားတြင္ ပန္းေရာင္ဝတ္ဆင္ၿပိး အုန္းညြန႔္ (၇)ညြန႔္ ကပ္လႉပါ။ ေဆးဝါးႏွင့္ ပရေဆးမ်ား လႉဒါန္ျခင္း၊ ေစတီပုထိုးမ်ား သန႔္ရွင္းေရးလုပ္ျခင္း၊ ဘာသာေရး စာအုပ္မ်ားဒါနျပဳျခင္း၊ စတုဒီတာေကၽြးျခင္း၊ အဝတ္အထည္ လႉဒါန္းျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ပါ။

Credit–ဆရာမင္းသူရ ေဗဒင္ယၾတာ Ph:09751089826