၃ေပ်ာက္္ ဆို တာကရတနာသုံးပါးကို ေမ့ေမ့ေပ်ာက္ေပ်ာက္္ေနတာ။

(ရတနာသုံး ပါး- ဘုရား တရား သံဃာ ရတနာျမတ္သုံးပါး)

၅ ကြယ္ ဆိုတာက ငါးပါးသီလ မျပည့္စုံတာ။

အဲဒီလို ၃ေပ်ာက္ၿပီးေတာ့ ၅ကြာသြားရင္္

၆ရြာနဲ႔လြဲဆိုတာက နတ္ျပည္ ေျခာက္ထပ္နဲ႔ လြဲရင္္

ပ်ိဳတို႔ေမာင္ေရႊေရာင္လြဲတယ္ဆိုတာက

ပ်ိဳေတြ ေမာင္ေတြမယ္ေတြ ျဖစ္ေလရာဘဝတိုင္းမွာ ေရႊလိုတန္ဖိုး ရွိလွတဲ့သာသနာေတာ္ႀကီးနဲ႔လြဲေခ်ာ္ၿပီး

၄ရြာကဆြဲဆိုတာက အပါယ္ေလးဘုံမွာ ခံံရမွာ အေသအခ်ာပါ

(အပါယ္္ေလးဘုံ – ငရဲ ၊တိရိစၧာန္၊ၿပိတၱာ၊အသူရကယ္)
Credit
ေမသေျပ