ဆီး နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး (၅)မိိနစ္အတြင္း လုံးဝအ႐ွင္း ေပ်ာက္ကင္းသက္သာေစမည့္္ သဘာဝ ေဆးနည္းအေၾကာင္းေလး ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။

ဆီး နဲ႔ပတ္သက္လာရင္ ဆီးပူ ဆီးနီီ ဆီးေအာင့္ ဆီးက်န္ ဆီးေသြးပါ ဆီးလမ္းေၾကာင္း ပုိးဝင္ျခင္း ႏွင့္

အျခားေသာ ဆီးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေရာဂါေတြအတြက္ သဘာဝေဆးနည္းေတြ အမ်ားအျပား႐ွိပါတယ္။

ဥပမာ အားျဖင့္္ –နာနတ္ရြြက္ျပဳတ္ေသာက္ျခင္း လက္ဖက္ေျခာက္ေရစိမ္ေသာက္ျခင္း ဆီးခုံေပၚသုိ႔ေရခဲတုံးဖိကပ္ေပးျခင္း ေက်ာက္ဖ႐ုံသီးဟင္းခ်ဳိ ခ်က္ေသာက္ျခင္း သၾကားကုိ

ေရစိမ္ေသာက္ျခင္း ဆန္ေဆးေရကုိေသာက္ျခင္း ႏွင့္ အျခားေသာ သဘာဝေဆးနည္းေတြအမ်ားအျပား႐ွိပါတယ္။

ဆီးေရာဂါနဲ႔ပတ္သက္လာရင္ အထက္ပါေဖာ္ျပေပးထားတဲ့ သဘာဝေဆးနည္းမ်ားထက္ (၅)မိနစ္အတြင္း ဆီးေရာဂါအားလုံးကုိ ေပ်ာက္ကင္းႏုိင္တဲ့ သဘာဝေဆးနည္း႐ွိပါတယ္။

အရမ္းလြြယ္ကူပါတယ္ –

ၾကက္သြန္နီ ဥႀကီး (၁)လုံးကုိ အခြံခြာ၍ မလွီးျဖတ္မွီီ ေရစင္ေအာင္္ေဆးေၾကာၿပီး ပါးပါးလွီးကာ ေရက်က္ေအး(သုိိ႔

)ေရသန္္႔သန္႔ထဲကုိထည့္၍ သၾကား လက္ဖက္စားဇြန္း (၃) ဇြန္းခန္႔ျဖင့္ေရာစပ္ၿပီး အဖုံးအုပ္၍ တစ္နာရီခန္႔ စိမ္ထားပါ။

တစ္နာရီီခန္႔ၾကာေသာ္…၄င္း ၾကက္သြြန္နီအရည္ကုိိ ေရေသာက္သကဲ့သုိ႔ ဗုိက္ျပည့္ေအာင္ မ်ားမ်ားေသာက္သုံးေပးျခင္းျဖင္္

အထက္ပါေဖာ္ျပေပးထားတဲ့ ဆီးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ေရာဂါေတြကိုိ ေသာက္ၿပီးလုိ႔ (၅)မိနစ္ခန္႔အတြင္း သိသာစြာ ေပ်ာက္ကင္းေစပါသည္