နာ မည္ ႀကီးေနတဲ့ ခင္ဦးၿမိဳ႕မေစ်းထဲက ငါးေျခာက္တု စစ္ေဆးဖို႔ ဓာတ္ခြဲခန္းပို႔ၿပီ။ငါးေျခာက္အတုမ်ားေရာင္းခ်ေနေၾကာင္း သတင္းအရ ေ႐ႊဘိုခ႐ိုင္ ခင္ဦးၿမိဳ႕မ

ေဈးရွိ ငါးေျခာက္တန္းအား တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ယေန႔ စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ၿမိဳ႕နယ္စီခန႔္၊စားသုံးသူေရးရာ၊ ၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဌာန၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ေမြးကု ဌာန၊စည္ပင္ေကာ္မတီတို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ပူးေပါင္း ၍ ကုန္ေျခာက္ဆိုင္၊ငါးေျခာက္ဆိုင္ ၈ ဆိုင္အား စစ္ေဆးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။”မသကာၤ စရာ

ငါးႀကီးေျခာက္ေတြေတြ႕ရလို႔ နမူနာ ယူၿပီး ဓာတ္ခြဲခန္းမွာစမ္းသပ္စစ္ေဆးမွာပါ” ဟု စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာန ၿမိဳ႕နယ္တာဝန္ခံ ဦးေဌးတင့္ ကေျပာသည္။

ခင္ဦးၿမိဳ႕မခံတစ္ဦးသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ ရက္ခန႔္က ၿမိဳ႕မေဈးရွိ ငါးေျခာက္ဆိုင္တစ္ဆိုင္မွ ငါးႀကီးသားေျခာက္မ်ားဝယ္၍ မီးဖုတ္ရာ တြင္ ငါးေျခာက္အနံ႔သာရၿပီး

ပလပ္စတစ္ အမွ်င္ပုံစံ ဖြာထြက္ၿပီးမာေက်ာေနသျဖင့္ဌာနဆိုင္ရာမ်ားအား အသိေပး အေၾကာင္းၾကားခဲ့သျဖင့္ ယင္းကဲ့သို႔စစ္ေဆးမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Ref:Monywa Gazette