ခရီးသြား အမ်ားျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား… မႏၲေလးသုိ႔ အခ်ိန္လင့္ ညဥ့္နက္ပုိင္းေရာက္လ်င္
ခရီးသြားအမ်ားျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား…

မႏၲေလးသုိ႔ အခ်ိန္လင့္ ညဥ့္နက္ပုိင္းေရာက္လ်င္ကုိယ္ႏွင့္မသိေသာ-မရင္းႏွီးေသာ ဆုိင္ကယ္-သုံးဘီး-အငွားယာဥ္မ်ားျဖင့္ညပုိင္းတြင္ (လုံးဝ) (လုံးဝ)အျခားေနရာမ်ားသုိ႔ အထူးသျဖင့္ ကားႀကီးဝင္းတစ္ခုမွ တစ္ခုသုိ႔ ကယ္ရီျဖင့္ မကူးေျပာင္းၾကပါရန္….

နံက္မုိးလင္းသည္အထိ နီးရာဆုိင္တြင္ စားေသာက္၍ အနားယူေနၾကပါရန္…..အကယ္၍ အခ်ိန္လင့္ညပုိင္းတြင္ သင္မသိေသာ ကယ္ရီ အငွားယာဥ္ျဖင့္ ပုိ႔ေဆာင္ခုိင္းမိပါကကယ္ရီသမားမ်ားသည္ သူတုိ႔အုပ္စုရွိရာသုိ႔ တင္ေဆာင္ ေမာင္းႏွင္သြားၿပီးသင့္တြင္ပါလာေသာ တန္ဖုိးႀကီး ပစၥည္းအားလုံးကုိ လူ႔ယက္ယူငင္ခံရဖုိ႔ -ေသခ်ာသေလာက္ျဖစ္သြားပါၿပီ……..

(အထူးမွာၾကားခ်က္)

အခ်ိန္လင့္ညပုိင္းတြင္ မႏၲေလးျမဳိ႕တြင္းသုိ႔ ကုိယ္မသိေသာ မရင္းႏွီးေသာ မည္သည့္ ကယ္ရီအငွားယာဥ္ႏွင့္မၽွ မသြားလာၾကပါရန္…..အထူးေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္…..ခရီးသြားမိန္းကေလးမ်ားအတြက္ အထူးအႏၲရာယ္ ပုိမ်ားပါသည္….၎ Post အား ေတြ႕ျမင္သူမ်ားအားလုံး ထပ္ဆင့္ မၽွေဝေပးၾကပါရန္ အထူး ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္….

ခရက္ဒစ္မူရင္း